Polityka prywatności


 

 1. DEFINICJE

Użyte w niniejszej polityce definicje oznaczają:

 1. Administrator – oznacza osobę fizyczna Matusza Rzeteckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą THE CLARITY Mateusz Rzetecki z siedziba w Łodzi, przy ul. Rolniczej 59A/58 (93-328 Łódź), w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 6681926166 oraz REGON: 368276116.
 2. Pliki Cookies lub Cookies – oznaczają dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach końcowych Użytkownika, takich jak komputer, laptop, smartfon, przeznaczone do korzystania z serwisu https://shopngo.pl
 3. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych oraz osobę fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu https://shopngo.pl.

 

 1. RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH PLIKÓW COOKIES
 1. Administrator stosuje w szczególności następujące pliki Cookies:
 1. Pliki cookies sesyjne – będące plikami tymczasowymi, pozostającymi na urządzeniu końcowym Użytkownika aż do zamknięcia strony https://shopngo.pl
 2. Pliki cookies stałe – stanowiące pliki pozostające na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.
 1. Administrator wskazuje, że w niektórych obszarach mogą być wykorzystywane pliki Cookies Zewnętrzne, zamieszczone przez podmioty inne niż Administrator, za pośrednictwem innych serwisów internetowych. Administrator zastrzega, że może nie mieć wpływu na dobór plików Cookies Zewnętrznych i wykorzystywaną przez te podmioty politykę. 

 

 1. CEL WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES
 1. Administrator wskazuje, że informacje zbierane przy pomocy plików Cookies są niezbędne do prawidłowego dostosowania usług i treści do indywidualnych potrzeb Użytkownika, w tym w szczególności poprzez dostosowanie ich do preferencji Użytkownika. Pliki Cookies są wykorzystywane także do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z serwisu https://shopngo.pl. Ponadto pliki Cookies są wykorzystywane przez Administratora do:
 1. Utrzymania stanu sesji w serwisie https://shopngo.pl automatyczne uzupełnianie formularzy, jak również zapamiętywanie ustawień stron internetowych dokonanych przez Użytkownika;
 2. Optymalizacji korzystania przez Użytkowników z serwisu https://shopngo.pl
 3. Wyświetlania komunikatów promocyjnych i reklam, na podstawie preferencji Użytkowników;
 4. Dostosowanie wyświetlonych informacji do lokalizacji Użytkowników;
 5. Zdefiniowanie preferencji Użytkowników serwisu https://shopngo.pl
 6. Na podstawie plików Cookies Administrator zbiera anonimowe informacje i przetwarza dane na trendów i preferencji Użytkowników. Pliki Cookies nie służą identyfikacji Użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana ich tożsamość.

 

 1. USTAWIENIA PRZEGLĄDARKI
 1. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych w sposób domyślny dopuszcza umieszczenie plików Cookies urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia takie mogą być zmienione w taki sposób, że będą blokować automatyczną obsługę plików Cookies lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie końcowe Użytkownika.
 2.  Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Wyłączenie opcji pozwalającej na zapisywanie plików Cookies nie wyłącza możliwości korzystania z serwisu https://shopngo.pl, może jednak powodować utrudnienia lub uniemożliwi wyświetlanie niektórych treści.
 3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies, korzystając w tym celu powinien skorzystać z odpowiednich ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej.